Coaching:
Bij coaching gaan we op zoek naar de belemmeringen die tussen jou en je doel in staan. Als we dit duidelijk hebben zal ik je begeleiden om die stappen te zetten die nodig zijn om daadwerkelijk je doel te bereiken. Een coaching traject duurt gemiddeld 5-10 sessies, uiteraard afhankelijk van mogelijke andere problemen die je misschien ook aan wilt gaan pakken.

Therapie:
Het kan zijn dat er iets meer nodig is. In therapie gaan we de diepte in op zoek naar de onderliggende problemen. We kijken hoe bepaald gedrag of bepaalde gevoelens zijn ontstaan, hoe het in stand gehouden wordt en hoe het kan worden veranderd of een plekje kan krijgen. Een therapie traject duurt vaak wat langer. Denk aan 10-20 sessies.

Integratieve coaching en therapie:
Integratief houdt in dat het coaching/therapietraject voor een ieder op maat gemaakt wordt. Ik ga er daarbij vanuit dat de verschillende dimensies in de mens – je lichamelijke, psychische, sociale en spirituele dimensie – elkaar beïnvloeden en niet los van elkaar gezien kunnen worden.
Daarbij integreer ik aspecten vanuit verschillende psychologische stromingen en pas deze toe waar ze nodig zijn binnen jouw proces.